Edictes

Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7086 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 164-0 Edicte: 6779 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació inicial d'expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6592 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci d'aprovació d'un conveni marc de delegació
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5521 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5356 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5355 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte referent a l'organització de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5354 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci de delegació de competències als regidors
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5198 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5089 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4844 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018