Edictes

Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6751 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6061 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Reglament municipal de serveis dels cementiris de Bàscara - Calabuig i Orriols
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6060 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Reglament municipal de l'ús de les instal·lacions i espais municipals i dels recursos materials
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5864 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3469 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del projecte de modificació puntual número 3 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3455 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3451 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del Reglament municipal de serveis dels cementiris de Bàscara-Calabuig i Orriols
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3444 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del Reglament municipal de l'ús de les instal·lacions i espais municipals i dels recursos materials
Exercici: 2020 Bop: 69-0 Edicte: 2274 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara"
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1294 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara"