Edictes

Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3469 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del projecte de modificació puntual número 3 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3455 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3451 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del Reglament municipal de serveis dels cementiris de Bàscara-Calabuig i Orriols
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3444 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del Reglament municipal de l'ús de les instal·lacions i espais municipals i dels recursos materials
Exercici: 2020 Bop: 69-0 Edicte: 2274 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara"
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1294 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara"
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 831 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Baixa d'obligacions per prescripció
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 547 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del pressupost general municipal i de la plantilla de personal corresponent a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 10532 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial expedient modificació de crèdit 6/2019
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10494 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci de licitació instal·lació canonada impulsió planta desnitrificació