Edictes

Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8381 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Esmena d'errors X2021000445
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8151 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Acord d'inici de l'expedient d'investigació d'un bé. X2021000433
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara". X2021000422
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8044 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7775 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Decret d'Alcaldia sobre la delegació de funcions a un regidor per a la celebració d'un casament
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7701 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021 (Expedient X2021000370)
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7682 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Expedient de caducitat, pèrdua de dret i reversió de la titularitat de la concessió de diversos nínxols del cementiri municipal de Bàscara-Calabuig i Orriols
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7722 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Extracte de la resolució de 3 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de Bàscara, de convocatòria de subvenció de les taxes d'escombraries per als diferents negocis que s'hagin vist afectats o presentin afectacions a causa de la normativa de restriccions aplicada en temps de Covid-19 (Convocatòria BDNS 582192)
Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6611 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5655 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament d'una subvenció destinada als comerços locals afectats pels horaris i prohibicions d'obertura al públic dels locals, conseqüència del COVID-19