Edictes

Exercici: 2022 Bop: 6-0 Edicte: 11346 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Reconstitució de la Junta de Govern Local i retorn de competències
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10548 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Exposició de l'estudi ambiental del Pla urbanístic de la modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10538 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal de les taxes per a l'ús de les instal·lacions i espais municipals i dels recursos materials
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10482 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10370 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Inici d'investigació de béns. Expedient X2021000563
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10157 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 10/2021
Exercici: 2021 Bop: 225-0 Edicte: 9715 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits núm. MC 4, MC5 i MC6
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9404 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores dels "Premis 19 abril"
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9369 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8839 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Avocació temporal de les competències delegades de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local