Edictes

Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8353 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Pla de Millora Urbana del sector PMU-B8 de Bàscara
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7939 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci d'exposició pública d'un expedient de generació de crèdit per increment del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7587 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7586 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació definitiva d'expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7086 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 164-0 Edicte: 6779 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació inicial d'expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6592 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci d'aprovació d'un conveni marc de delegació
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5521 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5356 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5355 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte referent a l'organització de l'Ajuntament