Edictes

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10012 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i l'annex d'inversions per a l'exercici pressupostari 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9811 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020 - x2020000426
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9183 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8587 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament de Bàscara al Consorci Local LOCALRET
Exercici: 2020 Bop: 216-0 Edicte: 8038 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació del Pla de disposició de fons de tresoreria
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7643 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva d'expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6751 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6061 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Reglament municipal de serveis dels cementiris de Bàscara - Calabuig i Orriols
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6060 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Reglament municipal de l'ús de les instal·lacions i espais municipals i dels recursos materials
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5864 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019