Edictes

Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8532 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit X2022000454 i X2022000464
Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8520 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de l'art. 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (modificació gravamen béns de rústica)
Exercici: 2022 Bop: 186-0 Edicte: 8354 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits X2022000370
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7952 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7799 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Suspensió de llicències amb la finalitat de revisar el sistema d'equipaments en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7723 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC X2022000454
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7702 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC X2022000464
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7699 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Informació pública de l'Ordenança general de subvencions
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7442 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Delegació de competències per matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7356 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació del padró fiscal d'aigua i brossa corresponent al segon trimestre de 2022