Edictes

Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 10532 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial expedient modificació de crèdit 6/2019
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10494 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci de licitació instal·lació canonada impulsió planta desnitrificació
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10356 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Bàscara per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8353 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Pla de Millora Urbana del sector PMU-B8 de Bàscara
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7939 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci d'exposició pública d'un expedient de generació de crèdit per increment del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7587 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7586 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació definitiva d'expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7086 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 164-0 Edicte: 6779 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Edicte d'aprovació inicial d'expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6592 AJUNTAMENT DE BÀSCARA Anunci d'aprovació d'un conveni marc de delegació