DIPUTACIÓ DE GIRONA, SUBVENCIO DEL PLA A L’ ACCIÓ LÍNIA 4 ANY 2016

La Diputació de Girona, ha concedit a l’ Ajuntament de Bàscara una subvenció del Pla a l’ Acció Línia 4 any 2016, per fer la millora de l’ eficiència energètica de l’ enllumenat públic exterior.