DIPUTACIÓ DE GIRONA, SERVEI D’ESPORTS SUBVENCIÓ ATORGADA

La Diputació de Girona, Servei d’Esports ha concedit dues subvencions dins del subprograma A5 d’esportistes gironins que participen en competicions individuals. Expedient 2019/7333