Convocatòria d’ajuts per als productors afectats pel Glòria

Adjunt trobareu els enllaços de la convocatòria i de les bases reguladores de la mateixa.

Tal i com s’especifica en les bases reguladores, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

 

RESOLUCIÓ ARP/1268/2020, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 509217).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=874780&type=01&language=ca_ES

 

ORDRE ARP/70/2020, de 29 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796734.pdf