Subvencions rebudes

Subvencions

ANY 2022

-Diputació de Girona Serveis d’Esports.

Ha concedit una subvenció de 2.343,75 € per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironine, Programa A3: suport a les actuacions de condicionament i millora en equipament esportius municipals.

-Diputació de Girona, assistència i Cooperació als Municipis.

Ha concedit una subvenció de 23.658,34 € per a despeses d’inversió: xarxa punts fibra òptica, obres vestuari camp de futbol i marquesina parada autobús Urb. Les Roques.

– Diputació de Girona. Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2022

Ha concedit una subvenció de 27.389,91 € per despeses corrents.

Ha concedit una subvenció de 16.043,89 € per inversions.

Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per despeses culturals.

Ha concedit una subvenció de 961,02 € per despeses en noves tecnologies.

Ha concedit una subvenció de 1.100 € per despeses en camins municipals.

Ha concedit una subvenció de 10.000 € per secretaria.

– Dipsalut

Ha concedit una subvenció de 2.331,26 € del programa suport per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023.

Ha concedit una subvenció de 3.341,19 € pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per adequar les instal·lacions d’aigua calenta i freda sanitària del pavelló municipal d’esports, per reduir el risc de transmissió de legionel·la.

Ha concedit una subvenció de 17.727,11 € pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar el telecontrol i l’auto analitzador de clor al dipòsit d’Orriols, de la zona d’abastament ZS Orriols de Bàscara, per tal de controlar la qualitat de l’aigua de consum humà.


ANY 2021

– Generalitat de Catalunya. Presidència

Ha concedit una subvenció de 17.505,72 € per compensacions Càrrecs Electes 2021.

– Dipsalut

Ha concedit uns subvenció de 7.680,93 € per programa Promoció de la Salut Pm07 condicions i estils de vida.

Ha concedit una subvenció de 1.240,59 € per programa Lluita i control Plagues Urbanes Pt10.

– Diputació de Girona Aliança Educació 360

Ha concedit una subvenció de 4.000 € per redacció del projecte Educació 360.

– Diputació de Girona per esdeveniments firals

Ha concedit una subvenció de 1.665,00 € per la Fira del Teatre i Formatge 2021.

– Diputació de Girona projecte de promoció econòmica

Ha concedit una subvenció de 1.855,78 € per arquitectura i natura al municipi, plafons informatius.

– Diputació de Girona creació públics per a la cultura

Ha concedit una subvenció de 2.180,01 € per la represa d’actes mil·lenari església de Bàscara

– Diputació de Girona. Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2021

Ha concedit una subvenció de 43.883,80 € per inversions i despeses corrents.

Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per despeses culturals.

Ha concedit una subvenció de 961,02 € per despeses en noves tecnologies.

Ha concedit una subvenció de 1.100 € per despeses en camins municipals.

-Diputació de Girona Serveis d’Esports.

Ha concedit una subvenció de 2.459,97 € pel programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva dins del subprograma A1.

Ha concedit una subvenció de 5.948,28 € per obres als vestidors del camp de futbol de Bàscara.


ANY 2020

-Diputació de Girona. Sistemes i Tecnologies de la Informació.

Ha concedit una subvenció de 1.500 € per a noves tecnologies arran de la COVID-19.

-Diputacio de Girona. Creació públics per a la cultura 2020.

Ha concedit una subvenció de 2.133,04 € per a despeses corrents.

-Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

Ha concedit una subvenció de 43.883,80 € per despeses corrents.

– Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per a despeses culturals.

– Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

Ha concedit una subvenció de 1.100 € per a despeses de desbrossament de camins municipals.

– Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

Ha concedit una subvenció de 941,54 € per a noves tecnologies.

– Diputació de Girona. Subvencions per a actuacions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria.

Ha concedit un ajut de 34.766,36 € per atendre danys, desperfectes i altres incidències derivades de les situacions metereològiques excepcionals sofertes durant la setmana del 20 de gener de 2020.

-Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 2020-2021 L5

Ha concedit una subvenció de 10.558,02 € per instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Joan Reglà.

-Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 2020-2021 L3

Ha concedit una subvenció de 11.250 € per canvi obertures Ajuntament.

-Diputació de Girona. Programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals any 2020.

Ha concedit una subvenció de 3.877,55 € per condicionament i millora en la pista poliesportiva d’Orriols i del camp de futbol de Bàscara.


ANY 2019

-Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 2018-2019 L1

Ha concedit una subvenció de 976,50 € per comptabilitat energètica.

-Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

Ha concedit una subvenció de 43.883,80 € per treballs seu “El Pessebre”, tanca i pilones escola.