Equip de Govern

Narcís Saurina Clavaguera (ERC-AM)

Alcalde. Urbanisme i Hisenda

alcaldia@bascara.cat


Àngels Teixidor Camps (ERC-AM)

1r Tinent d’Alcalde. Salut, afers socials i gent gran

salut@bascara.cat


Jaume Carreras Torrents (ERC-AM)

2n Tinent d’Alcalde. Cultura i joventut

cultura@bascara.cat


Àngel Sala Martínez (ERC-AM)

Regidor de Medi Ambient

mediambient@bascara.cat


Marta Papiol Batalla (ERC-AM)

Regidora d’Ensenyament 

ensenyament@bascara.cat


Silvia Cortada Pineda (ERC-AM)

Cultura i Joventut 

cultura@bascara.cat


Joan Montané Baqué (ERC-AM)

Esports

esports@bascara.cat


Jose Pérez Martínez (ERC-AM)

Promoció

promocio@bascara.cat