Informació d’interès

Festes locals

Festes locals any 2022: Dies 19 d’abril i 1 d’agost.

Festes locals any 2021: Dies 19 d’abril i 8 d’octubre.

Deixalleria i recollida de residus

El municipi de Bàscara  té delegat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà (mitjançant conveni) la gestió dels residus generats a la vila.

Servei d'abastament d'aigua. PRODAISA

Recentment s’ha activat la web de l’oficina virtual online de Proveïments d’Aigua SA.

La principal finalitat d’aquesta, és facilitar l’accés als abonats en tot moment, i des de qualsevol dispositiu fixe o mòbil, a la seva informació sobre el consum d’aigua potable, dades personals i facturació emesa pel servei.

Les principals gestions que es poden dur a terme són :

  • Gestió de les dades personals de l’abonat
  • Consultar consums i factures
  • Obtenir les factures trimestrals en format digital
  • Informar sobre lectures de comptador
  • Pagament online de factures pendents
  • Unificació en un sol usuari de múltiples pòlisses de subministrament
  • Obtenir informació de les actuacions i avaries en l’abastament

Per accedir al servei, s’ha d’entrar a https://oficinavirtual.prodaisa.com/ca/inici/login i seguir els passos descrits per l’activació del compte d’usuari.

Calendari fiscal

Calendari fiscal 2022: Per veure més informació AQUÍ

Calendari fiscal 2021: Per veure més informació AQUÍ